Categorieën
Innovatie Leiderschap

Mindshift onontkoombaar bij transformatie van rups naar vlinder I

Een mindshift van dezelfde orde ondervinden ook de leden van de organisatie wanneer ze de eerste paar stappen zetten binnen het Doe-Het-Zelf Xperience9+ programma voor innoveren-van-binnenuit. Iedere stap binnen dit programma werkt als katalysator voor verdere groei en ontwikkeling. Het organiseren ervan betekent voor hen die participeren…

het gepast inschakelen en gebruik maken van:

  • de 4 verschillende basisperspectieven op de werkelijkheid waaraan 4P haar naam dankt;
  • de 4 verschillende intelligenties waarover iedereen beschikt: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel ;
  • de 4 elementen die mensen, waar ook ter wereld en door alle tijden heen geïnspireerd hebben bij het creëren van zaken met duurzame waarde: Planet (aarde) . People (water) . Profit (lucht)  . Purpose (vuur).   Waarbij de laatste het verschil maakt. Check onze 1 minuut film daarover op Youtube.

Het programma Xperience9+ is ontwikkeld als Co-creatie van 4Perspectives en een aantal innovatieve klanten die ons vroegen hen te helpen hun pogingen tot innovatie op te waarderen van een loterij met vele nieten naar serious business met een scoringspercentage van meer dan 80%.

We meenden de sleutel tot succes te moeten zoeken bij een diepere betrokkenheid, zelfkennis en zelfsturing van de direct betrokkenen in een atmosfeer van  teamspirit. 4Perspectives is een adviesbureau dat zich sinds haar oprichting bezighoudt met duurzame organisatieverbetering vanuit actieve betrokkenheid van de klant zelf.  Dat verklaart onze focus op Doe-Het-Zelf-veranderingstrajecten, die we als maatwerk opzetten en inrichten in co-creatie met onze klanten.

Het Xperience9+ programma helpt ambitieuze organisaties zich te ontwikkelen van ‘goed’ naar ‘buitengewoon’ in 9 op elkaar aansluitende stappen.

De 4 Perspectieven/Intelligenties/Elementen zijn daarbij sleutels tot het aanboren van de veranderwil en veranderkracht in mensen.  Vele tot dan toe on-gekende leiderschaps- en  ondernemerschapskwaliteiten worden daarmee ontsloten in mensen.

De performance van organisaties en haar mensen wordt in ieder Xperience9+ traject snel, duurzaam en met relatief weinig kosten en inspanning verbeterd. Er wordt – langs de as van het werk – simultaan gewerkt aan en met de 4 Perspectieven/Intelligenties/Elementen. Dat  zorgt ervoor dat iedere stap die de deelnemers nemen onomkeerbaar is. Iedere stap wordt voorbereid in een setting die we Vital Space genoemd hebben en vervolgens uitgevoerd en aangestuurd met behulp van de OrganisatieGyroscoop, het 3D-navigatie-tool dat 2D-rupsen toerust voor hun toekomstige leven als  3-D vlinders.

Belangstelling gewekt? Neem contact op met Sido van der Meulen op 0650692923.

Geef een antwoord