Categorieën
Innovatie Waardecreatie

Technische innovatie en sociale innovatie grijpen in elkaar op 6 fronten tegelijk

Altijd weer indrukwekkend om te zien hoe glashelder Hans Willemsen in zijn verhaal over Wila de 6 polen van de OrganisatieGyroscoop (ongetwijfeld geheel intuïtief) met elkaar verbindt.  RTL-7 programma ‘De succesfactor’ zond op 15 september j.l. een interview uit met Hans over zijn visie op en ervaring met innovatie.  Duidelijk blijkt daarin hoezeer technische innovatie en sociale innovatie in elkaar grijpen op 6 fronten/polen tegelijk:

Pool I: VRAAG. Dit 9minutenfilmpje maakt het inzichtelijk voor iedereen binnen en buiten de organisatie dat de inspiratie en het bestaansrecht van Wila onlosmakelijk gekoppeld wordt aan het ingaan op de veranderende  VRAAGstukken van haar klanten (complexere processen/grotere nauwkeurigheden/kleinere seriegroottes/afnemende vakbekwaamheid van mensen).

Pool II: AANBOD. Dat stimuleert aan de AANBODkant  tot het uitbrengen van een geheel nieuwe generatie topgereedschappen dat deze hobbels wegvangt voor Wila’s klanten. Waarbij meteen ook een middenklasse producten wordt gelanceerd voor klanten die genoeg hebben aan gereedschappen met iets minder nauwkeurige tolerantie- en bedieningseisen. Die midrange kan dan prijstechnisch gunstiger worden uitgebracht. Waardoor wereldwijd een heel nieuw marktsegment aangeboord wordt.

Pool III: INDIVIDUALITEIT. Het inspelen op dit alles door de  INDIVIDUELE afdelingen, ploegen en medewerkers  doet een appèl op hun flexibiliteit en leervermogen. Daar wordt aandacht aan gegeven. Voor de individuele medewerkers is het alsof zij medeauteurs en medespelers zijn in een jongensboek (met excuus aan de meisjes).

Pool IV: ORGANISATIE.  Om dit te allemaal te kunnen waarmaken worden nieuwe eisen gesteld aan de interne ORGANISATIE . De productieafdelingen, R&D  en de ondersteunende afdelingen blijven nauw samenwerken maar komen iets losser van elkaar te staan om zich vollediger te kunnen focussen, ieder op hun eigen specifieke opgave ten aanzien van deze ontwikkelingen, wat in alle gevallen neerkomt op: het continu vinden en doorvoeren van verbeteringen!

Pool V: COLLECTIVITEIT. Tussen de regels door wordt zichtbaar en voelbaar dat Hans zich aanvoerder mag noemen van mensen die zich COLLECTIEF enorm met elkaar en met Wila verbonden voelen. Die coherentie rond 4 gemeenschappelijk beleefde centrale waarden: ‘PRODUCTEN DIE WAARDE TOEVOEGEN AAN DE KLANT’, ‘SNELHEID’, ‘BETROUWBAARHEID’ en ‘KOSTENEFFECTIVITEIT’ is voelbaar door  het gehele interview heen. Naar binnen toe worden deze 4 centrale waarden vertaald naar: ‘CONTINU VERBETEREN’, ‘FLEXIBILITEIT’, ‘BEHEERSING’ en ‘BENUTTING’ (van talenten, inzet en machines) voelbaar door  het gehele interview heen.

Pool VI: IDENTITEIT. Het is mijn overtuiging dat dit te maken heeft met de transparantie en consistentie van de IDENTITEIT van Wila (verpersoonlijkt door Hans Willemsen) die door de jaren heen de organisatie als een vast baken heeft geleid door alle stormen en verwikkelingen en die het maakt tot wat het is: een bedrijf met een glashelder perspectief op de toekomst. Dat komt ervan als mensen alle 6 polen continu in bewustzijn en met elkaar in balans houden en de consequenties daarvan voortdurend naar binnen en naar buiten communiceren.

Wie gunt niet iedere organisatie een dergelijke Vital Space ervaring ?

Één reactie op “Technische innovatie en sociale innovatie grijpen in elkaar op 6 fronten tegelijk”

Geef een reactie