Categorieën
Innovatie Leiderschap Vital Space

Less avoidance, pretence, compliance and more presence@work

Ondernemerschapsontwikkeling als sleutel tot organisatieontwikkeling, product- en marktontwikkeling,  persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling etc.

De Vital Space is een belangrijk communicatiemiddel voor de deelnemers aan een innovatie-traject. Het maakt de ondernemer-in-iedereen klaarwakker.

Vital Space kent een aantal uitgangspunten/spelregels:

1. Ieder van de deelnemers is 100% verantwoordelijk voor iedere gedachte, gevoel en ervaring die hij of zij heeft. Dit uitgangspunt is goed nieuws omdat het ons mogelijk maakt om te kiezen voor iedere andere gedachte/gevoel/ervaring als die ons een betere uitkomst blijkt op te leveren. Dit nu wordt onderzocht binnen de Vital Space.

2. Als één deelnemer een vraag inbrengt om aan te werken luisteren we daar zo naar dat iedereen ervaart: ‘dit gaat  over mij.’  Dus het vraagstuk van Jan is tegelijkertijd het vraagstuk van Piet, Marie, Klaas etc. waardoor het leren hieraan minimaal honderdvoudig versneld wordt. 1 vraag = 10 vragen x 10 feitelijke oorzaken  x 10 interpretaties  x 10 doelstrategieën x 10 oplosssingsmogelijkheden.

3. Niemand kan of hoeft te bewijzen dat de twee hierboven genoemde uitgangspunten waar of onwaar zijn. We hoeven het ook niet te geloven maar nemen het als axioma aan en ervaren vervolgens in hoeverre het voor ons werkt.

4. We zijn ons er van bewust dat in het licht van de ontzagwekkende vrijheidsruimte die we beschikbaar krijgen binnen de werkwijze van de Vital Space, onze zogenaamde persoonlijkheid bliksemsnel zal proberen ons weer terug te plaatsen in onze oude denkgewoonten: in het verhaal dat we gewend waren over onszelf te vertellen en dat niets anders is dan een verzinsel ter avoidance/pretence/compliance van onsZelf. Daarom hebben we een tijdje de speciale setting van Vital Space nodig om te wennen aan onze grootsheid en creativiteit, die ons geboorterecht was en nog steeds is.

De ervaringen in iedere Vital Space sessie zorgen voor vertrouwen, voortschrijdend inzicht en momentum waarvan direct gebruik kan worden gemaakt, collectief èn individueel.

Belangstelling gewekt? Neem contact op met Sido van der Meulen op 0650692923. of informeer bij The New Business As Usual

Geef een reactie