Categorieën
Cultuurverandering Innovatie Vital Space

Mindshift onontkoombaar bij transformatie van rups naar vlinder II


Kenmerk van transformatie is dat deze verloopt in onomkeerbare ontwikkelingsstappen. De transformatie van rups tot vlinder in een Vital Space traject zet in zodra de deelnemers:

  • realistisch zicht krijgen op hun eigen unieke talent en bijbehorende kwaliteiten en op die van hun companen en van het systeem waarin ze met elkaar samenwerken;
  • opnieuw verbinding maken met een toekomst die perspectief biedt;
  • geholpen worden om dit alles vooral zelf te bewerkstelligen, zodat ze het de volgende keer geheel op eigen kracht kunnen.

De eigenlijke mindshift bestaat eruit dat de deelnemers vanaf een zeker moment weten wanneer en hoe zij hun focus afwisselend moeten richten op:

‘Het Bedrijf’ ‘De Onderneming’
Operational Excellence Innovatie
What is in it for me? Wat kan ik bijdragen?
Kostenbeheersing Waardeschepping
Ambition Meaning
Reageren op Creëren van
De onverzadigbaarheid van onze sociale persoonlijkheid De onuitputtelijkheid van onze individuele kerndoelen en kernkwaliteiten
De duwkracht van het verleden De trekkracht vanuit de toekomst
Gesloten systeem Open systeem
Opgelijnd Aligned
Lineair Circulair
 

Merk op dat in de figuur P(erformance) = f R(ealistic self image) x A(lignment) hierboven zichtbaar wordt hoe snel iedere organisatie weer terugzakt naar onderbenutting van haar volle vermogen zodra managers en medewerkers hun focus weer exclusief richten op ‘Het bedrijf’. Als zij de voeling met hun individuele kerndoelen en kernkwaliteiten dan verliezen slagen ze er ook niet meer in hun individuele kerndoelen en kernkwaliteiten op elkaar af te stemmen. Een organisatie die het op beide terreinen helemaal niet slecht lijkt te doen door bijvoorbeeld een respectabele 7 te scoren voor R gecombineerd met een evenzeer respectabele 7 voor A, zit dan nog steeds op een middelmatige performance. Die zit dan namelijk op maar 7 x 7 = 49% van wat zij zou kunnen zijn (peakvermogen).

De smalle strook wit tussen GOOD en GREAT vertegenwoordigt het moment waarop de rups uit haar cocon breekt. De ervaringen in een Vital Space traject zorgen voor het momentum en de benutting ervan door de deelnemers zelf. Hierin schuilt het geheim achter de magie van dit programma. Het is de eigen worsteling van de rups die zich van zijn cocon bevrijdt, die hem als vlinder toerust met sterke vleugels. Voor consultants is het de kunst om daar met hun tengels en gereedschappen vanaf te blijven. Organische groei gaat boven de schijn van maakbaarheid.

Belangstelling gewekt? Neem contact op met Sido van der Meulen op 0650692923.

   

Geef een reactie