Categorieën
Uncategorized

Beste Inno (1) Hoe smaakt appeltaart en wat is een Vital Space?

Beste Inno (1), Hoe smaakt appeltaart? Om dit te ervaren houden we een plek voor je vrij in onze Vital Space… 

Hoe smaakt appeltaart? Da’s is nog niet zo eenvoudig uit te leggen. Net als: hoe werkt een Vital Space bijeenkomst? Voor diegenen die nog niet hebben geproefd aan onze manier van werken schetsen we in deze eerste aflevering Beste Inno (1) de basisingrediënten van onze aanpak hoe we samen met en voor ondernemers werken aan het ontwikkelen van hun organisaties, hun teams, hun markten, producten en henzelf. Het is een aanpak die bepaalde ondernemers zal aanspreken en andere helemaal niet. Daarom in deze eerste aflevering een korte beschrijving van de typische ondernemer waarmee wij graag samenwerken. Dat scheelt jou en ons energie en frustraties. Je bent geïnteresseerd en wilt verder lezen of niet. Even goede vrienden. De reden dat wij (Jennifer Benson en Sido van der Meulen) je tutoyeren heeft hier al meteen mee van doen: wij denken dat alle deelnemers aan een geslaagde Vital Space cirkel, inclusief wijzelf, voor elkaar teachers en students willen zijn, die elkaar vertellen: niet zozeer wat iedereen misschien het liefst wil horen maar wat we, gegeven de vraagstukken die voor ons actueel zijn, moeten weten. Een uitvoerige uitwisseling van beleefde formaliteiten past niet in dat concept.    

Even voorstellen: Inno, typische Vital Space-deelnemer

Je bent oprichter en grootaandeelhouder en/of CEO van een middelgroot bedrijf die misschien nog opgericht is door je  overgrootvader en die door je vader in de vorige eeuw groot en succesvol gemaakt is. Waar je voor staat is dat deze organisatie inmiddels een complexe bedrijfsvoering kent. Het strategisch naar de toekomst sturen ervan is knap lastig in de huidige complexe en onzekere wereld. Om om succesvol te blijven onder de huidige omstandigheden zijn alle hands en brains aan dek nodig. De tijden liggen achter je waarin je als eindverantwoordelijke manager in je eentje dilemma’s oploste door maatregelen te nemen op je gevoel. Ondertussen voel je je nog steeds een practicus die niet veel op heeft met al die bedrijfskunde- en leiderschapstheorieën die elkaar in sneltreinvaart opvolgen en die elkaar in jouw ogen niet alleen overlappen maar soms ook nog eens behoorlijk tegenspreken. Je beseft dat van jou een specifieke vorm van leiderschap gevraagd wordt. Leiderschap dat ervoor zorgt dat het aantal mensen dat actief met je meedenkt en meedoet in het koers zetten naar een succesvolle toekomst niet kleiner wordt maar groter.     

In modern jargon gezegd: je gunt jezelf een lerende-organisatie met mensen die zowel sensoren zijn die actief de signalen oppikken dat er continu veranderingen nodig zijn alsook onuitputtelijke bronnen van nieuwe creatieve ideeën, die kunnen worden getest en ingevoerd. 

Wat is een Vital Space?

Een Vital Space is een groep van maximaal acht ondernemers die maandelijks een halve dag bijeenkomen op een aansprekende plek. In de eerste paar bijeenkomsten introduceren we de OrganisatieGyroscoop waarmee het mogelijk is 3-dimensionaal te kijken naar onze respectievelijke ondernemingen vanuit actuele dilemma’s en vraagstukken. Een soort Röntgenopname-techniek waarin op één flip-overvel de organisatie in haar totaliteit dynamisch wordt afgebeeld. Dit beeld kan daarna door iedereen in een oogopslag worden gelezen en begrepen. Een diagnostisch totaalbeeld van de organisatie dat je tegenwoordig nog maar zelden ziet, maar dat, in onze ervaring, onmisbaar is voor wie met zijn of haar mensen een gezamenlijk pad naar de toekomst wil uitzetten. Die beelden maken we bij de start van eenVital Space-groep met en voor elkaar om deze manier van kijken onder de knie te krijgen en daarvan te leren. Zodra wij elkaar en onze organisaties langs deze weg op ons netvlies hebben start het proces van strategische heroriëntatie op de organisatie. Als het dat niet al is wordt dat een tweede natuur van iedere deelnemer aan een Vital Space. Het blijkt al direct voor vrijwel alle deelnemers een ongekende luxe en een verademing om de eigen onderneming met de daarin actueel ervaren dilemma’s en vraagstukken nu eens op een vrijlatende maar gestructureerde manier tegen het licht te houden. Deze letterlijk in het licht te zien van de gebundelde brain-power van 10 gelijkgestemde collega’s, ieder met een ongekend rijke bagage aan kennis, inzichten en ervaringen. 

De belangrijkste conditie die nodig is om onze organisaties zonder terughouding voor elkaar aan het licht te brengen is VERTROUWEN

Er volgen meer posts met als titel Beste Inno 2,3,4,etc. Wie nu al weet dat deelnemen aan een Vital Space bij hem of haar in de buurt als geroepen komt informeert even naar de mogelijkheden bij Jennifer Benson op thenewbusinessasusual.com

We houden een plekje voor je vrij en de appeltaart is home-made

Geef een reactie