Categorieën
Innovatie Leiderschap Persoonlijke ontwikkeling Teamontwikkeling

Beste Inno (2), Vertrouwen komt te voet en gaat te paard

Als eindverantwoordelijke bestuurder wil je natuurlijk weten hoe wij in onze Vital Space’s zorgen voor exponentiële groei van het onderlinge vertrouwen. Die wetenschap toegepast te zien worden terwijl je die aan den lijve ervaart gaat je in staat stellen in je eigen organisatie het verschil te maken tussen goed presteren en peak-performance.

Hoe zorgen onze Vital Space condities ervoor dat dit vertrouwen snel groeit?

Als facilitators introduceren Jennifer en ik een specifieke set aan principes en spelregels die het vertrouwen van de deelnemers in de Vital Space-opzet versterken. Ze zorgen er vanaf het allereerste begin voor dat iedereen veilig met al zijn of haar ervaringen en vraagstukken tevoorschijn kan komen. Gaandeweg internaliseren de deelnemers deze set aan spelregels en principes waardoor zij deze in hun eigen organisatie spelenderwijs vanzelf gaan toepassen met ongekende effecten.

Het deelnemen aan een Vital Space traject wordt een vorm van Blended Learning: zij voorziet in een een spoedcursus bedrijfskunde, advieskunde en veranderkunde en tegelijkertijd in een spoedopleiding Leiderschap, Persoonlijke Ontwikkeling en Coachingsvaardigheden. Alles gericht op toepassing in de eigen ondernemingspraktijk. Als snel na de start van een Vital Space is de veiligheid en het vertrouwen in de facilitators en in elkaar zodanig gegroeid dat we het niet alleen kunnen hebben over ‘de onderneming’ maar ook over ‘de ondernemer’. Dan blijkt dat veel zogenaamd ‘zakelijke en organisatorische’ vraagstukken te maken hebben met diep verankerde opvattingen en overtuigingen in onszelf als ondernemers. Soms zelfs opvattingen en overtuigingen die systemisch samenhangen met de familiebiografie van de oprichters en hun opvolgers. Het laat zich raden dat dit soort ontdekkingen, wanneer we daar consequenties aan verbinden voor ons Leiderschap, impact kunnen hebben op het al dan niet realiseren van een succesvolle lerende organisatie.

De Vital Space set aan principes en spelregels in het kort:

  1. Veiligheid: iedereen kan zich binnen een Vital Space veilig voelen om wat dan ook in te brengen, niets is raar, goed of slecht of onbespreekbaar, hetzij vragen, hetzij antwoorden, hetzij opvattingen, overtuigingen. And…. What comes into the circle stays in the circle.
  2. Verantwoordelijkheid: uitgangspunt is dat iedere eindverantwoordelijke ondernemer 100% verantwoordelijkheid neemt voor letterlijk alles wat zich in zijn of haar organisatie afspeelt. Deze regel kent geen uitzonderingen, daardoor is er binnen de Vital Space geen ruimte voor slachtofferschap. Dit is niet meteen vanzelfsprekend voor iedere deelnemer.
  3. Vraaggestuurd: wie zichzelf toestaat te leven met vragen staat open voor nieuwe kennis, inzichten en ervaringen. Zonder vragen geen ontwikkeling. Slimme mensen herken je aan de antwoorden die ze geven. Wijze mensen aan de vragen die ze stellen.
  4. Vrijheid: iedereen is en blijft ‘eigenaar’ van het door hem of haar ingebrachte vraagstuk. Je neemt kennis van de meningen, inzichten en ervaringen van anderen en doet daar vervolgens mee wat je goeddunkt. Ook dit is niet meteen vanzelfsprekend voor iedere deelnemer, de waarde hiervan wordt gaandeweg duidelijk.
  5. Vertrouwen: niemand heeft de wijsheid in pacht, we’re all teachers and students. Adviezen in de trant van: ‘Als ik jou was dan zou ik ….’, worden niet als helpend gezien, noch discussies en betogen over ‘gelijk hebben en gelijk krijgen’.
  6. Verborgen Bestuurders ontdekken en neutraliseren is een van de hoofddoelen van onderzoek: Verborgen Bestuurders noemen wij de verborgen aannames en overtuigingen die, als de automatische piloot, waarvan we vergeten zijn dat we die ooit hebben geactiveerd, ons individueel en collectief denken en handelen aansturen en op koers houden. Ten goede en ten kwade. Ons hiervan bewust te worden via de feedback van onze collega Vital Space-deelnemers behoort tot de kostbaarste geschenken die we kunnen ontvangen. Het biedt ons de kans om opnieuw in vrijheid te kunnen kiezen als zaken niet helemaal gaan zoals we hadden bedacht of gewenst.
  7. Veerkracht en Vrolijkheid: wat er ook met en rond ons gebeurd is, we kunnen ervan op aan dat het de uitkomst was van onze manier van denken in het verleden. Daar met elkaar lessen uit trekken via onze gezamenlijke analyse stelt ons in staat verder te bouwen aan een betere toekomst voor ons en onze metgezellen op deze onnavolgbare ontdekkingsreis. beetje softe taal
    Vanzelfsprekend vormen de dilemma’s en vraagstukken die in onze? ondernemingen spelen een getrouwe afspiegeling van de dilemma’s en vraagstukken die wij als ondernemers zelf in onze levensloop ervaren. oja?
  8. Vereenvoudiging: Als we erin slagen met de tools die we spelenderwijs leren hanteren complexe zaken terug te voeren tot de eenvoud van hun essentie wordt het leven een stuk makkelijker. Dit is daarom nog niet makkelijk, maar naarmate we hier vorderingen mee maken ervaren we dat het vraagstuk van de een, hoe dieper we daarin doordringen, tegelijk ook raakt aan de vraagstukken van alle anderen. Dat betekent dat iedereen er enorm bij gebaat is en zich er daarom actief voor wil inzetten dat iedere inbrenger van een dilemma of vraagstuk dit ter plekke ‘oplost’. Het maakt dan ook niet uit hoelang we aan wiens vraagstuk werken. Iedereen die actief meedoet leert sowieso precies dat waar hij of zij net aan toe was.

Tot zover over VERTROUWEN

Er volgen meer posts met als titel Beste Inno 3,4,5 etc. Wie nu al weet dat deelnemen aan een Vital Space bij hem of haar in de buurt als geroepen komt, informeert even naar de mogelijkheden bij Jennifer Benson op thenewbusinessasusual.com

We houden een plekje voor je vrij en de appeltaart blijft home-made

Geef een reactie