Categorieën
Cultuurverandering Innovatie Leiderschap Persoonlijke ontwikkeling Vital Space

Impact van Verborgen Bestuurders (3)

Wie de vorige 2 blogposts over ‘Verborgen Bestuurders’ heeft gelezen, heeft waarschijnlijk gezien dat veel, zo niet alle, van onze goedbedoelde veranderingsprogramma’s die wij voor onze organisatie of voor onszelf aanschaffen, frustraties oproepen en weggegooid geld blijken zolang we onze basisovertuigingen over onszelf (lees: onze Verborgen Bestuurders) ongemoeid laten. 

“Ik kan niet ingaan tegen mijn diepste overtuiging over mijzelf ook al ken ik deze niet.”

Dat komt omdat het niemand op deze planeet bij mijn weten ooit is gelukt in te gaan tegen zijn of haar diepste overtuigingen over zichzelf.

Daarom is het voor iedereen, die duurzaam succes en/of geluk nastreeft, van belang om eerst zichzelf, inclusief zijn of haar Verborgen Bestuurders, grondig te leren kennen om daarna in staat te zijn de saboterende Verborgen Bestuurders onder hen die zich onder de motorkap bevinden te kunnen neutraliseren.

Zijn daar aanvliegroutes voor beschikbaar?

Ja zeker, maar alles valt of staat met het eerst (h)erkennen van onze diepste overtuigingen over onszelf. En dat zouden we kunnen weten omdat het de oude Grieken waren die op de poort naar het orakel van Delphi schreven: ‘Ken Uzelve’ .  

Een ‘up-set’ leren zien als een ‘set-up’

Je kunt, zoals de vorige twee blogposts over ‘Verborgen Bestuurders’ lieten zien, je ‘up-set’s’ in het dagelijks leven leren zien als ‘set-up’s’ van uit je hogere intuïtieve Zelf die jou onvermoeibaar steeds maar weer aanwijzingen toespelen om nu eens even stil te staan bij wat je nu eigenlijk beweegt. Je eigen ingebouwde GPS-systeem zogezegd, die haar geduld nooit verliest en nooit de moed opgeeft.  

Ik ga je hieronder een aanvliegroute aan de hand doen die ons direct toegang biedt tot het (h)erkennen van onze diepste overtuigingen omtrent zichzelf. 

Wat je ziet is een beknopte samenvatting van 9 zogenaamde Enneagram-types die vanuit de oudheid mondeling aan ons zijn overgeleverd en die in hun eenvoud unieke kennis bevatten over de menselijke persoonlijkheid, gezien als overlevingsmechanisme. Onderscheiden worden:

Hoofdtypesdie het leven primair als een ingewikkelde puzzle ervaren die zij eerst moeten oplossen alvorens tot Doen over te gaan.

Harttypes hebben met Doen geen moeite: zij zien het leven als een opdracht tot handelen. Het worden ook wel de imago-types genoemd omdat het voor hun overleving erg belangrijk is hoe hun sociale omgeving hen zien. En dan zijn er nog de

Buiktypes voor wie het leven vooral een strijd is: voor hen draait het erom niet teveel in hun kaarten te laten kijken want dat zou hun positie kunnen verzwakken. 

Ieder type wordt in de afbeelding gekenmerkt door hetgeen zij nastreven (VERLEIDING) en uit de weg trachten te gaan (VERMIJDING); vervolgens door wat wel genoemd wordt hun schaduwzijde (DE SCHADUW)  en hun ((OP)GAVE): hun speciale talent; en tenslotte door hun speciale manier om zich teweer te stellen tegen de opgaven waar het leven hen mee confronteert (AFWEERMECHANISME). 

Voor wie zich al meteen herkent in een van deze overlevingspatronen kan een van de vele Enneagram boeken raadplegen die tegenwoordig in alle boekwinkels verkrijgbaar zijn, van populair/oppervlakkig tot diepgravend esoterisch. Karel uit de vorige blogpost over Verborgen Bestuurders (2) herkende zich onmiddellijk in type 6 en heeft op dat inzicht tot op de dag van vandaag verder kunnen bouwen. Dat geldt ook voor de leden van het managementteam in Verborgen Bestuurders (1) die ontdekten dat hun organisatie in vele opzichten onder het gesternte van Enneagramtype 3 koerste. Als je dat eenmaal weet lukt het beter om de scherpe randjes daarvan te vermijden en extra kwaliteiten in te bouwen die complementair zijn aan jouw specifieke overlevingsmechanismen. Dan verplaats je slechts één letter 4 posities maar verander je van REACTIEF naar CREATIEF. De sleutel tot innovatie en ontwikkeling.

Voor wie dat wil ben ik te vinden voor een gezamenlijke nadere verkenning van deze fascinerende inzichten. Het Enneagram is primair een instrument voor het ontwikkelen van zelf-kennis. Niet voor het in hokjes plaatsen van andere mensen.